Skip to main content

Wanneer je mensen hoort praten over Bitcoin en Cryptocurrencies dan worden deze vaak in een adem genoemd met de term Blockchain of Blockchain technologie. Soms hoor je zelfs mensen zeggen dat ze niks hebben met Bitcoin, maar wel voorstander zijn van Blockchain technologie. Maar wat is nou eigenlijk precies Blockchain technologie? En waarom is het onlosmakelijk verbonden met Bitcoin en Cryptocurrency? Daar gaan we in deze en de hierop volgende blogs een antwoord geven.

Wat is Blockchain 1.0 vs Blockchain 2.0 vs Blockchain 3.0?

De ontwikkelingen in de blockchain technologie en de toepassingsgebieden hiervoor gaan hard. De bekendste toepassing van Blockchain technologie is Blockchain 1.0 als zijnde een Cryptocurrency in de vorm van Bitcoin. Blockchain 2.0 zijn smart contracts op de Blockchain zoals bijvoorbeeld Ethereum en Blockchain 3.0 is daar weer de opvolger van. Omdat we het graag simpel houden gebruiken we voor de uitleg van Blockchain technologie de meest bekende toepassing in de vorm van het Bitcoin netwerk. Ben je nieuwsgierig naar Smart Contracts en Blockchain 3.0? Bekijk dan onze GRATIS Basistraining en/of abonneer je op één van onze abonnementen voor meer diepgang en om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Blockchain is een database structuur

Vaak wordt Blockchain technologie genoemd als hét element dat Bitcoin zo uniek maakt. Dit is echter niet helemaal juist. Blockchain technologie is slechts één van de verschillende aspecten in de technologie van Bitcoin die bijdraagt aan het feit dat de Bitcoin database ‘ immutable’  ofwel niet te wijzigen is. In een gewone database die ergens centraal is opgeslagen is het namelijk heel makkelijk om gegevens te wijzigen zonder dat iemand dit ooit zal merken. In de Bitcoin database, wat eigenlijk het logboek of grootboek is van alle transacties, is dit onmogelijk door de Blockchain

Blockchain is data

Blockchain is een ketting van blokken met data

De database van het Bitcoin netwerk bestaat uit allemaal blocks. Ieder block in de Bitcoin database heeft een grote van 1MB en ongeveer iedere 10 minuten wordt er een nieuw block gemined, ofwel gecreëerd. In deze blocks worden de transacties vastgelegd en ieder block wordt vervolgens cryptografisch afgesloten met een hash. Het eerstvolgende nieuwe block begint weer met de hash van het laatste block, waardoor de blocks in de blockchain dus cryptografisch aan elkaar verbonden zijn.

Cryptografie en de Bitcoin Blockchain

Cryptografie en de Bitcoin blockchain zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder heel diep op de materie in te gaan worden alle transacties in een block crypto grafisch versleuteld met het SHA256 algoritme. Hier komt een HASH uit, een reeks met letters en cijfers die uniek is voor de inhoud van dat block. Ieder block in de blockchain begint met de Hash van het vorige block. Als je ook maar een punt of komma wijzigt in de transactie historie, ofwel de inhoud van een block, dan verandert de complete hash van dat block. Omdat alle blocks aan elkaar zijn gekoppeld met de hash van het voorgaande block, verandert dan de complete chain en kun je exact nagaan in welk blok er een wijziging is aangebracht.

In Level 1 van onze GRATIS Basistraining Cryptocurrency leggen we dit principe uitgebreid aan je uit. Als je zelf eens wilt experimenteren met SHA256 Hashes om hier een beter beeld bij te krijgen, kijk dan eens op de volgende demonstratie website welke wij ook gebruiken in onze training video: https://anders.com/blockchain/blockchain.htmlKenmerkend aan het SHA256 Algoritme is dat het een HASH functie is met eenrichtingsverkeer. Dat wil zeggen dat je wel de informatie in een block kunt omzetten in een HASH, maar dat je vanuit de HASH nooit de inhoud van het block kunt ontcijferen.

Centrale blockchains en decentrale blockchains

Zoals je inmiddels hopelijk begrijpt is het doel van de cryptografische links tussen de verschillende blocks om ervoor te zorgen dat informatie in het transactielogboek niet kan worden gewijzigd. Maar wat heeft dit voor zin als het logboek maar op 1 computer of server wordt bijgehouden? Geen. Als degene die het logboek beheert er belang bij heeft om gegevens te wijzigen en dit dan ook doet, zal er niemand zijn die deze wijzigingen opmerkt. Daarom zal je bij een centrale blockchain altijd degene die het logboek beheert moeten vertrouwen. Net zoals je bij gewoon geld de Bank en de overheid maar moet vertrouwen. Dit is nu juist waar we in Bitcoin vanaf willen!

Daarom is het Bitcoin logboek een decentrale blockchain die is verspreid over duizenden computers in de hele wereld. Deze computers worden in het Bitcoin netwerk ‘miners’ en/of ‘ nodes’ genoemd. Als er iemand in 1 van de logboeken iets wijzigt, wordt dit door de rest van de computers in het netwerk gelijk opgemerkt.

Dit is één van de vele redenen waarom decentralisatie van de Blockchain van groot belang is. Maar er zijn nog veel meer redenen! Wil je hier meer over weten? Bekijk dan onze volgende pagina’s ook eens:

  1. Hoe werk decentralisatie van blockchain?
  2. De voordelen van decentralisatie
  3. Het verschil tussen Blockchain 1.0 en Blockchain 2.0
  4. Wat zijn Smart Contracts, DAPP’ s en Web 3.0?
  5. Wat is het verschil tussen Coins & Tokens?
  6. Wat is de functie van Cryptocurrency in een decentrale blockchain?
  7. Waarom kan een decentrale blockchain niet zonder Cryptocurrency?
  8. Proof of Work, Proof of Stake en het milieu
  9. Waar kan Blockchain technologie voor worden gebruikt?