Skip to main content

In ons vorige blog hebben we uitgelegd wat Blockchain technologie is en hebben we alvast een goede reden gegeven waarom decentralisatie van belang is. Namelijk, het feit dat door decentralisatie van de Blockchain de data in de database onmogelijk door één partij te wijzigen is. Maar hoe werkt dit dan? Dat is de vraag waar we in deze blog een antwoord op zullen geven. Net als in de vorige blog zullen we als voorbeeld het Bitcoin netwerk gebruiken.

Decentralisatie middels een ‘peer to peer’ netwerk

Allereerst is het van belang om uit te leggen hoe het Bitcoin logboek decentraal wordt bijgehouden. Immers, hoe kunnen duizenden computers dezelfde database bijhouden en bewerken? Dit komt door het ‘peer to peer’ Bitcoin netwerk. Peer to peer (ook wel P2P) wil zeggen dat de computers in het netwerk met elkaar zijn verbonden zonder tussenkomst van een centrale server. Een ander bekend voorbeeld van een Peer to Peer netwerk is “LimeWire” of “Napster” voor het downloaden van muziek. Het feit dat er geen derde partij in het netwerk aanwezig is om iedereen met elkaar te verbinden zorgt ervoor dat we die derde partij in dit geval dus ook niet hoeven te vertrouwen.

Bitcoin is een protocol

Binnen dit peer to peer netwerk communiceren de computers aan de hand van software die het Bitcoin protocol bevat. Het Bitcoin protocol is open, voor iedereen toegankelijk en te downloaden en het is ook open source, wat wil zeggen dat iedereen eraan kan bijdragen. Letterlijk iedereen met een internetverbinding kan dus onderdeel zijn van het Bitcoin netwerk.

Consensus ofwel overeenstemming

Het Bitcoin protocol bevat een aantal vaste regels waaraan transacties op het netwerk worden getoetst. Een simpel voorbeeld van zo’n regel is: “heeft de verzender van de transactie voldoende balans om deze transactie te kunnen doen?”. Zo is er nog een hele reeks aan regels waaraan de transactie wordt getoetst en als een transactie wordt goedgekeurd wordt deze opgenomen in een block. Als vervolgens alle computers in het netwerk het erover eens zijn dat de transacties kloppen bestaat er ‘consensus’ oftewel overeenstemming tussen de computers in het netwerk en wordt een block aan de blockchain toegevoegd.

Conclusie:

Decentralisatie van de blockchain is mogelijk doordat de Bitcoin software een consensus protocol bevat waarmee computers in een peer to peer netwerk het gezamenlijk eens kunnen worden over de juistheid van transacties. Hiervoor zijn vaste regels opgesteld die wiskundig zijn bepaald en vastgelegd in het Bitcoin protocol en die door iedereen in het netwerk worden gebruikt. Deze regels zijn open en voor iedereen gelijk en hierdoor hoeven wij bij het uitvoeren van transacties geen derde partij zoals een bank of een serviceprovider meer te vertrouwen.

Dit is een hele simpele, korte en onvolledige uitleg, maar het gaat er even om dat je een klein beetje een beeld hebt van hoe dit werkt. In ons volgende blog zullen we uitleggen wat de voordelen zijn van decentralisatie. Wil je meer de diepte in? Bekijk dan onze GRATIS Basistraining en eventueel de daarop volgende trainingen. Hierin leggen we alles tot in detail uit.