Waar kan blockchain technologie voor worden gebruikt?

Nu we enige kennis hebben van wat blockchain is en welke unieke eigenschappen decentrale blockchain technologie kent kunnen we een antwoord gaan geven op de vraag: Waar kan blockchain technologie voor worden gebruikt? In deze blog zullen we een overzicht geven van verschillende sectoren waarin blockchain technologie voor een ware disruptie kan zorgen.

Bitcoin en Cryptocurrencies zijn namelijk niet de enige toepassing voor blockchain technologie. De belangrijkste sectoren waarin blockchain technologie een grote rol zal gaan spelen zijn:

  • De financiele sector
  • Supply Chain Management
  • Gezondheidszorg
  • Verzekeringen
  • Onroerend goed
  • De entertainment industrie
  • Accountancy
  • Online advertenties
  • Klantenbinding

Video Basistraining Cryptocurrency: Waar wordt blockchain voor gebruikt?

Zoals je wellicht weet hebben wij verschillende trainingen op het gebied van blockchain en cryptocurrency. Onze cryptocurrency basistraining is GRATIS en kun je vinden op deze pagina: https://hetcryptohuis.nl/trainingen/. Hierin leggen we uiteraard ook uit waar blockchain voor wordt gebruikt. Voor het gemak delen we deze video ook even op deze pagina.

Blockchain & De financiële sector

De financiële sector is absoluut de industrie waar blockchain het meest disruptief zal zijn. Hier kunnen we uren over praten en complete boeken over schrijven. Echter, we zullen hier zo kort mogelijk proberen uit te legen wat de mogelijkheden van blockchain toepassing in deze sector zijn.
De bekendste toepassing voor blockchain technologie is ongetwijfeld in de vorm Bitcoin. Bitcoin is een digitale valuta waarvan de verschillende transacties en balansen worden bijgehouden op de blockchain. Belangrijke pijnpunten uit het traditionele systeem die de blockchain in deze toepassing wegneemt zijn de volgende:

Hyperinflatie: In het huidige FIAT geldsysteem hebben de banken en overheden de macht om in geval zij dat nodig achten geld bij te drukken. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen om de staatsschuld af te lossen. Maar op het moment dat ze hierin doorslaan en te ver gaan krijgen we situaties zoals op dit moment bijvoorbeeld in Venezuela of Zimbabwe, waarbij de nationale munteenheid ineens niets meer waard is.
Doordat bij een Cryptocurrency zoals Bitcoin een vooraf vastgestelde hoeveelheid beschikbaar is, die over een vooraf vastgestelde periode wordt aangemaakt en vrijgegeven, is het voor iedereen duidelijk hoeveel munten er uiteindelijk zullen zijn. Dit is allemaal vastgelegd in de broncode van het Bitcoin protocol. Er zullen uiteindelijk maximaal 21 miljoen Bitcoins zijn, niet meer, niet minder.  
Omdat Bitcoin decentraal is, is er niemand die dit zomaar kan wijzigen of geld kan ‘bijdrukken’.

Geldoverdracht immigranten/gastarbeiders: Wereldwijd zijn er veel (gast-)arbeiders die geld verdienen ver van hun familie of gezin. Als deze mensen nu bijvoorbeeld 100 dollar willen versturen/overmaken naar hun familie dan zijn ze vaak al zo’n 10% daarvan kwijt aan transactiekosten die door de internationale geldkantoren worden berekend. Vervolgens duurt het dan vaak ook nog enkele dagen tot weken voordat dat geld eindelijk bij de begunstigde is aangekomen omdat de financiële infrastructuur in die landen erg slecht is. Het behoeft hier geen verdere uitleg dat Bitcoin of een andere Cryptocurrency hiervoor een ideaal alternatief is.

Financiële buitensluiting: Slechts een klein percentage van de wereldbevolking heeft een bankrekening en een nog kleiner percentage heeft toegang tot die bankrekening via de mobiele telefoon. Zij kunnen geen salaris ontvangen, geen geld overmaken en niet sparen. Stel dat je in een derdewereldland een goed idee hebt om een onderneming te starten, dan zal je dit hoogst waarschijnlijk niet van de grond krijgen omdat je geen financiering kunt krijgen omdat de financiële infrastructuur daartoe niet aanwezig is. Met Cryptocurrency kan iedereen deelnemen aan een wereldwijd financieel systeem, zonder enige belemmeringen en zonder toestemming nodig te hebben van wie dan ook.

Controle: Op het moment dat alles goed gaat in een economie is er nog weinig aan de hand, maar stel je voor dat we in een politieke crisis belanden waarbij er een dictatorschap ontstaat waarin het voor bepaalde groepen verboden wordt een creditcard of bankpas te bezitten. Dan kan je opeens niet meer betalen en word je financieel buiten gesloten. Dit is niet mogelijk met Cryptocurrencies, deze zijn open en toegankelijk zonder toestemming van anderen nodig te hebben. Natuurlijk kunnen overheden het alsnog proberen te verbieden door bijvoorbeeld firewalls, maar als de nood hoog is zal men altijd een oplossing vinden door bijvoorbeeld een VPN verbinding te gebruiken.

Aandelen: In het huidige systeem is het als bedrijf mogelijk om een beursnotering op een bepaalde handelsbeurs te krijgen. Hierdoor zijn de aandelen van het bedrijf op deze beurs verhandelbaar voor handelaars die een handelsrekening hebben die is aangesloten op de betreffende handelsbeurs, bijvoorbeeld op de New York Stock Exchange. Deze beurs is alleen op werkdagen geopend en alleen hier kunnen de aandelen van een bepaald bedrijf worden verhandeld. Dit slechts op maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00uur.
Door aandelen om te zetten in tokens op een blockchain netwerk zijn de aandelentokens 24uur per dag, 7 dagen per week over de gehele wereld te verhandelen. Dit brengt natuurlijk enorme mogelijkheden voor bedrijven met zich mee.

Cryptocurrency is de oplossing

Hierboven hebben we de belangrijkste pijnpunten besproken, maar zoals al eerder aangegeven zijn er nog veel meer mogelijkheden en toepassingen. Het is helaas onmogelijk om deze allemaal in deze blog te omschrijven, maar het belangrijkste is dat je begrijpt wat de kenmerken zijn waardoor Cryptocurrencies zo disruptief zijn. Daarom hierbij nog één keer de opsomming van die kenmerken: Cryptocurrencies zijn wereldwijd, grenzeloos, gedecentraliseerd, veilig, vrij van censuur, toegankelijk voor iedereen, we hoeven geen derde partij te vertrouwen, het systeem is transparant en betrouwbaar met geringe kosten.

Andere voorbeelden van geld op de blockchain zijn: Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Dash, Zcash, Monero, Bitcoin Private

TIP: Om echt een breed inzicht te krijgen in het belang van Bitcoin, hoe geld werkt en waarom het huidige FIAT geldsysteem op lange termijn niet zal werken raden we je aan om het boek “ The Internet of Money” van Andreas M. Antonopoulos te lezen.

Blockchain & Supply Chain Management

Blockchain kan in de industrie en supply chain management een grote rol gaan spelen. In het huidige systeem heeft vaak ieder bedrijf in de chain zijn eigen database met informatie. Die informatie is vaak niet of slechts gedeeltelijk door andere partijen in de chain te raadplegen. We noemen dit informatie silo’s. Als de ene partij informatie wil inwinnen bij de andere partij kost dit vaak tijd en dus geld en vervolgens is de informatie dan vaak ook al verouderd. De toepassing van blockchain technologie kan hierbij een goede oplossing zijn. Hieronder zullen we nader toelichten op welke manier blockchain technologie een bijdrage in dit proces kan leveren.

Aansprakelijkheid en transparantie: Op het moment dat er verschillende partijen in een keten werken aan de productie van een goed is het vaak moeilijk om in geval van een defect of fabricagefout exact aan te wijzen waar het is misgegaan en wie er verantwoordelijk is. Daarbij kan informatie makkelijk gemanipuleerd worden. Op het moment dat alle stappen in het proces worden bijgehouden in een blockchain database kan iedereen in de keten op ieder moment zien waar iets is misgegaan en wie er verantwoordelijk is.

Bewijs van origine: Een ander belangrijk punt in de industrie is de vraag waar komen goederen vandaan? En hoe zijn ze gemaakt? Is er sprake geweest van kinderarbeid of niet? Door de herkomst van alle grondstoffen vast te leggen op een open blockchain is deze voor iedereen inzichtelijk. Een modeketen als bijvoorbeeld de H&M kan middels een QR-code op het kledinglabel de complete geschiedenis en herkomst van een bepaalde trui aan de klant laten zijn. Een steeds belangrijker aspect in een wereld waar fair trade en humaniteit een belangrijke rol speelt.

Real time data: Deze hebben we al eerder genoemd. Door binnen een productieketen te werken met een blockchain waarop alle informatie voor iedereen in de chain te raadplegen is, heeft iedereen continu real time inzicht in de meest actuele informatie omtrent een bepaald product of levering.

Informatie silo’s: Ook al eerder genoemd, de informatie silo’s die nu vaak bestaan worden weg genomen. Alle informatie wordt centraal opgeslagen op de blockchain. Nu kan je natuurlijk zeggen dat dit ook prima te doen is met een Cloud oplossing en dat is gedeeltelijk ook wel waar. Echter, ben je dan weer afhankelijk van een derde partij, die je moet vertrouwen, die makkelijker te hacken is en vaak voor dergelijke oplossingen relatief veel geld kost. Tevens is het bij een cloud oplossing makkelijker voor partijen om informatie te manipuleren waardoor je wellicht valse informatie krijgt.

Door blockchain technologie toe te passen hebben we een systeem wat veilig is en wereldwijd, waarin gegevens als ze eenmaal zijn ingevoerd niet meer kunnen worden gewijzigd, wat open toegankelijk is en fungeert als één database voor iedereen waar alle informatie staat. Daarnaast weet je zeker dat de informatie direct van de bron af komt door middel van public en private keys. Dit laatste punt is met name belangrijk bij gevoelige/vertrouwelijke informatie.

Door de globalisatie van onze economie worden de eerdergenoemde pijnpunten groter en groter en daarmee neemt het belang van toepassing van blockchain techniek toe.

Voorbeeld voor blockchain en bewijs van origine:

Een voorbeeld is het vastleggen van de origine van een (bijzondere) auto. Ieder onderdeel in de auto heeft een eigen artikelnummer. Al deze nummers kunnen we in 1 datablock zetten en hier één hash voor aanmaken. Hiermee krijg je een unieke hash voor deze auto en deze kan worden opgeslagen op de blockchain. Als er iets wordt gewijzigd (onderdelen worden vervangen) dan veranderd de hash. Zo kun je zien/bewijzen of een auto nog origineel is of niet. Door alle wijzigingen/reparaties op de blockchain vast te leggen is de geschiedenis van een auto altijd te achterhalen, open en betrouwbaar.

Voorbeelden van blockchain projecten die zich richten op supply chain management zijn: VeChain, WaltonChain, Ambrosus, Modum, Wabi, Origin Trail, TE-Food

Blockchain & Gezondheidszorg

Een sector waar de toepassing van Blockchain technologie ook enorme voordelen kan opleveren in de vorm van sneller en efficiënter werken en kostenbesparing is de gezondheidszorg. Op dit moment zien we hier namelijk een enorm inefficiënte manier van informatie-uitwisseling. Dit komt mede door de privacy gevoeligheid van deze informatie. Denk hierbij aan de administratie van medicijnen, gezondheidsdata, patiëntendossiers, etc. Dit op nationaal, maar vooral ook internationaal niveau.

Net als in de supply chain hebben we hier te maken met de informatie silo’s. Hierdoor lopen verschillende processen veelal veel vertraging op en hierdoor moet de patiënt langer wachten. Bijvoorbeeld, bij het voorschrijven van een doktersrecept moeten er veel checks worden gedaan. Ben je verzekerd? Valt een behandeling of medicijn onder je dekking? Zijn er betere medicijnen verkrijgbaar? Heeft je eigen apotheek dit medicijn in voorraad? Kan je dit medicijn gebruiken in combinatie met andere medicijnen die je reeds gebruikt?

Hiervoor moeten vaak verschillende partijen worden geraadpleegd en moet de informatie van die partijen worden gecombineerd. Denk hierbij aan de huisarts, het ziekenhuis, de apotheek, en de fabrikant. Deze partijen kunnen nu natuurlijk wel aan elkaar worden gekoppeld met behulp van een product of dienst van een derde partij, maar hierbij komt dan weer het vertrouwen, de beschikbaarheid, de kwetsbaarheid, etc. van die derde partij om de hoek kijken. Allemaal zaken die door de blockchain worden ondervangen.

Een goede oplossing zou hier een wereldwijd patiënten ID op de blockchain zijn. Hierdoor heb je wereldwijd dezelfde info voor iedereen toegankelijk Dit kan enorm handig zijn als je op vakantie bent en er iets met je gebeurd waardoor je in het ziekenhuis beland, maar ook voor bijvoorbeeld vluchtelingen die een vreemd land binnen komen waar niets over ze bekend is.

In verband met de privacy wordt de data uiteraard versleuteld op de blockchain opgeslagen en dankzij je private key en je public key bepaal je zelf wie er toegang toe krijgt. Een aanvraag van een partij om je data te gebruiken moet je goedkeuren met je private key. Op deze manier kan je ook aangeven of jij bijvoorbeeld jouw data wilt delen met onderzoek wetenschappers. Als alle onderzoekers de data van één blockchain kunnen halen en gebruiken kan dit weer voor doorbraken zorgen in wetenschappelijk onderzoek.

Kortom, je hebt geen derde partij nodig, de blockchain is veilig en betrouwbaar, het is een wereldwijde database, met een wereldwijd patiënten ID. Dit kan verschillende onderzoek voordelen opleveren, en is trustless want er is geen derde partij die gehackt kan worden, failliet kan gaan, of misbruik kan maken van je informatie.

Voorbeelden van blockchain projecten in de gezondheidszorg zijn: Medical Chain, MediBloc, Doc.ai,  Enigma, Blockpharma & Healthcoin

Blockchain & Verzekeringen

Ook in de wereld van verzekeringen kan de toepassing van blockchain technologie verschillende pijnpunten wegnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fraude en het inschatten van risico, inefficiëntie in de hele afhandeling van een schademelding met schadeformulieren, de noodzaak van experts, etc. Dit heeft alles te maken met de explosieve groei in beschikbare data door onder andere het Internet Of Things (IOT). Met IOT bedoeld men het internet of de internet verbinding tussen verschillende apparaten die informatie uitwisselen die ze middels sensoren verkrijgen.

Zo zijn er bijvoorbeeld sensoren in de auto die het rijgedrag en brandstofverbruik meten. En er zijn sensoren die continu de weersomstandigheden meten op een bepaalde plaats. Deze data willen we niet in verschillende systemen hebben, want dan krijg je informatie silo’s. Verschillende systemen met  data die niet door anderen kunnen worden gebruikt en dus niet of moeilijk kunnen worden gecombineerd. Op dit moment is er (nog) geen globaal systeem, waarbij er een wereldwijde database is met bijvoorbeeld jouw schadevrije jaren. De oplossing hiervoor is de blockchain waarop alle informatie kan worden geplaatst. Voor verzekeringsmaatschappijen kan dit heel handig zijn want met de komst van vele sensoren en IOT komt er steeds meer bewijs in bepaalde zaken.

Denk bijvoorbeeld aan de bewijslast bij een auto-ongeluk. Door de gegevens van de verschillende auto’s te combineren met die van sensoren die de weeromstandigheden meten kan men in geval van een auto-ongeluk bijvoorbeeld terugkijken of de bestuurders hun rijgedrag wel voldoende hebben aangepast aan de slechte weersomstandigheden. Daarnaast kan men zien of bestuurder A nu wel of niet heeft geremd voor bestuurder B.

Een ander voorbeeld is het toepassen van sensoren in de landbouw. Door vervolgens smart contracts te programmeren die de gegevens uit sensoren gebruiken en deze analyseren kan in het geval van een ongeval of een slechte oogst een claim worden ingediend en zal het smart contract deze beoordelen en indien terecht de schadevergoeding uitkeren. Hierdoor zijn er geen experts meer nodig en zal het hele proces een stuk efficiënter verlopen. Daarnaast is frauderen hierdoor haast onmogelijk, wat een verzekeringsmaatschappij grote financiële voordelen gaat opleveren.

In het hierboven omschreven voorbeeld is alle informatie terug te vinden op de blockchain. Voor velen klinkt dit wellicht een beetje eng en als een inbreuk op de privacy, maar je zal toestemming moeten geven aan de verzekeringsmaatschappij waar je zaken mee wilt doen. Je informatie is niet vrij toegankelijk en alleen jij kan met je private key de toegang tot de informatie verlenen. Je blijft dus te allen tijde de baas over je eigen data.

Voorbeelden van blockchain projecten in de assurantie sector zijn: Etherisc, Bitpark, Insurex, AiGang (AIX) en VouchForMe (IPL)

Blockchain & Onroerend goed

Wat zijn de pijnpunten die blockchain technologie kan oplossen in de onroerend goed sector? In onroerend goed is er geen algemene openbare database met alle informatie. Vooral internationaal is dit een probleem. Er zijn verschillende systemen in verschillende landen die bijhouden wie wat bezit en het is erg lastig om hiertussen te schakelen en internationale overdrachten te doen.
Deze situatie werkt corruptie in de hand. Immers, het is voor machthebbende partijen gemakkelijk om mensen voor te trekken, mensen buiten te sluiten of te frauderen met eigendom.

Door alle info op de openbare Blockchain te plaatsen is deze voor iedereen toegankelijk. Het is immers publieke informatie en door deze op de blockchain te plaatsen is de informatie ook niet meer te wijzigen. Overdracht van eigendom zou dan gemakkelijk kunnen gaan via een smart contract wat wordt getekend met de private key en public key van zowel de koper alsook de verkoper.

Ook voor wachtlijsten m.b.t. bijvoorbeeld sociale huurwoningen is blockchain een goede oplossing. Hierdoor kunnen mensen niet meer worden voorgetrokken en is het hele proces openbaar voor iedereen.

Kortom, met blockchain hebben we een wereldwijde database, welke niet te wijzigen is door partijen om gegevens te manipuleren, makkelijk toegankelijk voor iedereen, altijd up-to-date, veilig en betrouwbaar. Voor de overdracht hebben we hierdoor geen notaris meer nodig die we onze transactie moeten toevertrouwen en die bovendien vaak relatief veel geld kost.

Voorbeelden van blockchain projecten in de vastgoed industrie zijn: Atlant, Bee Token Platform, Ubitquity, Rentberry en IHTcoin.

Blockchain & de entertainmentindustrie

In de muziek, film en entertainmentindustrie kan blockchain een goede en goedkope oplossing worden voor het vastleggen en bewijzen van intellectueel eigendom. Het is moeilijk om te bewijzen dat je de eerste was die iets hebt bedacht of uitgebracht.

Op dit moment heb je de service van derden nodig om te bewijzen dat je iets hebt uitgevonden. Het vastleggen van een octrooi is vrij lastig en kost veel geld. Daarnaast is het, als je eenmaal je octrooi hebt vastgelegd, lastig om je geld te ontvangen op het moment dat iemand gebruikt maakt van jouw uitvinding of bijvoorbeeld jouw muziek streamt.

Met blockchain kunnen we het bewijs van bestaan vastleggen in de blockchain. We kunnen de digitale content van bijvoorbeeld een film of liedje invoeren in een hash functie waardoor er een unieke hash voor onze content bestaat. Deze hash kunnen we uploaden op de blockchain, waardoor de informatie wordt opgenomen in een block en ieder block heeft zijn eigen tijdstempel. Hierdoor kun je altijd aantonen dat je als eerste deze content hebt geproduceerd en vastgelegd.

Op deze wijze is het heel makkelijk om een digitaal copyright en bewijs van eigendom vast te leggen. Dankzij de mogelijkheid om met bijvoorbeeld het Bitcoin Lightning netwerk micropayments te doen kan er een smart contract gekoppeld worden aan de hash van jouw content en kunnen betalingen voor beluisterde of bekeken content via streaming diensten helemaal automatisch en per seconde worden afgerekend. Hiervoor heb je dan geen derde partij als bijvoorbeeld Buma Stemra meer nodig.

Voorbeelden van blockchainprojecten in de entertainmentindustrie zijn: SingularDTV, FilmChain, Cinezen Blockchained Entertainment (SVE), Slate Entertainment Group, MovieCoin, LiveTree ADEPT, Treeti, StreamSpace, Ethereum Movie Venture en LINO

Blockchain & Accountancy

De pijnpunten waar blockchain een oplossing voor kan bieden in de wereld van accountancy zijn witwassen, dure audits, notariële kosten en transparantie.

In een goed boekhoudsysteem dien je mutaties te boeken. Deze boekingen mogen vervolgens niet meer gewijzigd of verwijderd worden. In plaats daarvan dien je een correctieboeking te doen om je onjuiste boeking te corrigeren. In het huidige accountancy systeem is dit vaak niet te controleren en kunnen boekingen wel degelijk worden gewijzigd. We zien hier gelijk de meerwaarde van blockchain technologie voor accountancy, want we weten inmiddels dat data op de blockchain niet te wijzigen is.

Een ander punt is bijvoorbeeld het veranderen van ontvangen rekeningen. Stel dat een ondernemer een rekening ontvangt, maar deze zelf verhoogt en opvoert als kosten. Het verschil tussen de lage echte rekening en de hoge gefraudeerde rekening kan hij als ‘zwart geld’ in zijn zak steken en dit levert hem belastingvoordeel op.

Door een systeem te creëren waarbij rekeningen door de versturende partij worden gehasht is het mogelijk de legitimiteit van de rekening te controleren aan de hand van de hash. Dit zorgt ervoor dat er minder fraude kan worden gepleegd. En dit is nog maar één voorbeeld van hoe blockchain kan worden toegepast.

Door alle transacties te doen en op te slaan op de blockchain zijn deze niet meer te wijzigen en voor iedereen openbaar inzichtelijk. Althans, voor eenieder die hier toestemming voor heeft gekregen uiteraard. Hierdoor is het mogelijk om goedkopere audits te doen en zelfs programma’s of smart contracts te bouwen die ‘live’ audits doen. Er is hierdoor meer transparantie en vertrouwen en er kan veel geld worden bespaard.

Voorbeelden van blockchain projecten in de accountancy en accountantskantoren die voorop lopen in toepassing van blockchain in deze sector zijn: Xero&Tierion, Deloitte, PwC, KPMG, EY.

Blockchain & Online Advertenties

Blockchain technologie kan een belangrijke rol gaan spelen in de wereld van online advertenties. Wanneer we bijvoorbeeld een advertentie op Facebook willen tonen kunnen we een doelgroep selecteren en afbakenen waarop wij onze advertentie willen richten. Facebook geeft dan een schatting van de grootte van deze doelgroep en een indicatie van hoeveel mensen de advertentie zullen zien.

In dit systeem is echter een groot gebrek aan transparantie. Wie zegt namelijk dat deze gegevens kloppen? En als we die advertentie plaatsen dan wordt er door Facebook aangegeven hoeveel keer de advertentie is gezien, hoe vaak er op geklikt is, etc. Dit is voor de adverteerder echter onmogelijk te controleren en biedt alle ruimte voor fraude.

Wanneer we als adverteerder de data die we aangeleverd krijgen niet kunnen vertrouwen is het lastig om op basis van die data de juiste keuze te maken. Als blijkt dat op basis van onjuiste data een verkeerde beslissing is gemaakt kan dit weer zorgen voor een tegenvallend rendement uit het advertentiebudget, ofwel geldverspilling. Om nog maar te zwijgen over het eventueel mogelijke frauderen met nep impressies en nep clicks bij een kosten per click systeem.

Een ander belangrijk punt is de privacy van bijvoorbeeld de Facebook gebruiker en hoe er met de data van de gebruiker wordt omgegaan. Gebruikersdata wordt verkocht aan adverteerders. Je weet nooit exact wat er wordt verkocht aan wie en wat ze ermee doen. Dit is sowieso een groot probleem met het internet op dit moment, waarbij de gebruiker van internet al zijn gebruikersdata moet toevertrouwen aan derde partijen.

Om dit alles te ondervangen zou er een heel nieuw internet ecosysteem kunnen worden gebouwd. Een ecosysteem op het blockchain netwerk met een P2P karakter. Hierdoor kun je bijvoorbeeld naar een constructie waarbij adverteerders niet betalen aan Facebook, maar rechtstreeks aan jou als gebruiker die de advertentie ziet. Je kunt dan als gebruiker zelf bepalen wie welke informatie te zien krijgt en je wordt weer baas over je eigen data. Aan de hand van de data die jij zelf bewust beschikbaar stelt kan een adverteerder zijn advertentie bewust op jou richten. Dit verhoogt de transparantie en verminderd het vertrouwen dat je als adverteerder én als gebruiker nodig hebt in een partij als Facebook, Google of wie dan ook.

Voorbeelden van Blockchain projecten in de online advertentie sector zijn: IAB, AdEx, Adbank, Basic Attention Token, DATx, Adhive, Prochain, Leadcoin, Synereo en AdToken

Blockchain & klantenbinding

Blockchain en Cryptocurrency kunnen ook een actieve rol gaan spelen bij klantenbinding. We kennen waarschijnlijk allemaal de Douwe Egberts spaarzegels nog wel, of bijvoorbeeld Air Miles. Punten sparen om uiteindelijk korting te krijgen. Een tool van de uitgever van de punten om de consument aan te zetten meer te kopen of meer diensten te gebruiken. Dit systeem werkt op zich wel in de huidige vorm, maar heeft ook nadelen.

Spaarzegels of spaarpunten zijn namelijk niet liquide. Je kunt ze uitknippen en op een spaarkaart plakken of sparen op een pasje, maar je kunt er verder niets mee. Daarnaast kunnen spaarpunten ook een probleem opleveren voor de uitgever van de spaarpunten. Als alle klanten in een keer al hun spaarpunten tegelijk inleveren omdat er bijvoorbeeld een hele populaire actie is, kan dit liquiditeitsproblemen geven voor het bedrijf dat ze heeft uitgegeven. Tot slot is het ook nog eens lastig voor bedrijven om samen te werken, omdat bijvoorbeeld de Douwe Egberts spaarpunten niet als kortingscoupons bij een luchtvaartmaatschappij kunnen worden gebruikt.

Door spaarpunten te digitaliseren en uit te geven als programmeerbare digitale tokens op de blockchain kunnen deze punten door mensen onderling worden geruild of verhandeld. Was je aankoop bij het bedrijf eenmalig? Dan kan je je spaarpunten op een exchange verhandelen voor andere coins of tokens of gewoon voor euro’s. Dit geldt natuurlijk ook voor de uitgever van de spaarpunten. Op het moment dat die door een populaire actie heel veel tokens ontvangt kan hij deze weer liquide maken door ze te verkopen op een exchange.

Dit brengt vele mogelijkheden tot allerlei nieuwe inventieve businessmodellen met zich mee en maakt het ook veel makkelijker om flexibele samenwerkingen aan te gaan met andere partijen.

In de toekomst is het echt niet ondenkbaar dat alle bedrijven een eigen token/spaarmunt hebben, net zoals nu ieder bedrijf een website heeft. Je kunt deze op verschillende manieren inzetten, ze zijn verhandelbaar en wellicht zelfs te gebruiken als aandelen. Als het bijvoorbeeld een token van een groot bedrijf betreft waar je als houder van de token in gelooft kun je de token HODLEN en van eventuele groei van het bedrijf en populariteit van de token profiteren door een waardestijging van de token.

Deze mogelijkheden kunnen natuurlijk ook zonder blockchain met tussenkomst van een derde partij worden geregeld, echter het is duurder, minder veilig, minder betrouwbaar en minder flexibel dan de blockchain.

Voorbeelden van blockchainprojecten die zich richten op loyaliteitsprogramma’s zijn: BioCoin, BitRewards, Loyalcoin, Loyalty X, en Loyyal,

Ben Jij Een Starter Met Cryptocurrency Maar Weet Jij Niet Waar Te Beginnen?
Bekijk Onze Gratis Training!

BEKIJK DE GRATIS TRAINING

NEEM CONTACT MET ONS OP

Heb je een vraag over een training? Of wil jij met ons in contact komen? Geen probleem! Onze deur staat altijd voor jou open! Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]